Status: otvoren od 06.02.2017. 

Prijavitelji: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13) razvrstani u:

III. skupinu jedinica lokalne samouprave, osim jedinica lokalne samouprave s područja otoka.

I. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave (ukoliko je područje provedbe projekta III. skupina jedinice lokalne samouprave).  

II. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave (ukoliko su područja provedbe projekta područja I., II. i III. skupine jedinice lokalne samouprave), osim jedinica lokalne samouprave s područja otoka. 

Rok za prijave na natječaj: 24. veljače 2017.

Vrijednost potpore: od 100.000 do 1.000.000.00 kuna.

Kratki opis natječaja: Prihvatljivi objekti su objekti javne namjene (komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture) u vlasništvu prihvatljivih podnositelja zahtjeva kao i objekti u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači podnositelji zahtjeva i u njihovom su većinskom vlasništvu, a koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici (dječji vrtići, škole, kulturni centri, domovi kulture, knjižnice, čitaonice, objekti socijalne i zdravstvene skrbi te ostali javni objekti). Prihvatljive aktivnosti su radovi na obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji prihvatljivih objekata javne namjene čija će realizacija pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici. Prihvatljive su i aktivnosti na nastavku/završetku već započetih projekata, posebno onih koje je Ministarstvo započelo financirati prethodnih godina kroz godišnje programe. Prihvatljivi su projekti/aktivnosti na projektima koje se provode u 2017. godini. Sredstva Ministarstva odobrena za sufinanciranje projekata prema Programu mogu se koristiti samo u 2017. godini. 

Za sva dodatna pitanja i informacije osobe za kontakt u Ministarstvu su:

Irena Jagatić, tel: 01/6391 461, e-adresa: irena.jagatic@mrrfeu.hr

Snježana Vlahinić, tel: 01/4569 185, e-adresa: snjezana.vlahinic@mrrfeu.hr

Anamarija Maloča, tel: 01/6391 966, e-adresa: anamarija.maloca@mrrfeu.hr

Željka Zagorac, tel: 01/6391 426, e-adresa: zeljka.zagorac@mrrfeu.hr.

Dokumentacija: