Javni poziv za gradnju punionica na električnu energiju i vodik 2020

Puni naziv: Javni poziv za neposredno sufinanciranje razvoja infrastrukture za alternativna goriva - gradnja punionica vozila na električnu energiju i vodik 2020.

Status: objavljen 30. lipnja 2020.

Prijavitelji:

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S)
 • tijela državne uprave
 • ostali proračunski i izvanproračunski korisnici
 • trgovačka društva
 • fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja)
 • neprofitne organizacije (osim udruga i zadruga)

Sredstva Fonda sukladno ovom Pozivu dodjeljuje se putem pomoći, subvencija i donacija.

Rok za prijave na natječaj: učitavanje prijava počinje dana 1. kolovoza 2020. godine u 9:00 sati. Slanje prijava na Poziv počinje dana 24. kolovoza 2020. godine u 9:00 sati, a završava:

1) objavom na mrežnim stranicama Fonda www.fzoeu.hr: Obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava ili

2) istekom 2020. godine, što prije nastupi.

Vrijednost potpore: Iznos dodijeljenih sredstava ne smije prijeći 40% Fondu opravdanih troškova, odnosno najviše 200.000,00 kuna po korisniku.

Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Pozivu iznose 10.000.000,00 kuna.

Prihvatljive aktivnosti - opravdani troškovi ulaganja su:

 • punionice za električna vozila s tehničkim karakteristikama:
  • minimalne ukupne snage punionice: SOKW DC iii 22kW AC,
  • minimalna snaga punjenja po AC priključnici 11 kW,
  • opremljene priključenim sustavima prema prihvaćenim europskim standardima,
  • za naponske sustave AC, DC ili AC+DC,
  • podržavati mogućnost naplate, izvještavanja i analitike,
 • troškovi obuhvaćaju:
  • instalacije razvoda lokalnog napajanja punionice
  • opremu i radove s puštanjem u pogon,
  • troškove programskog rješenja za naplatu i analitiku,
 • troškovi stručnog nadzora od strane ovlaštenog inženjera,
 • punionice za punjenje vozila na vodik.

Više informacija o javnom pozivu te svu potrebnu dokumentaciju za prijavu možete pronaći na poveznici.

 

Copyright © 2012-2021   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja