Javni poziv za financijsku potporu programima popularizacije znanosti u 2020. godini

Naslov: Javni poziv za financijsku potporu programima popularizacije znanosti u 2020. godini

Status: otvoren od 07.03.2020.

Prijavitelji: Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija te organizacije civilnog društva - udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14 i 70/17) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske, a koje se bave znanstvenostručnim, obrazovnim ili popularno-znanstvenim aktivnostima.

Rok za prijave na natječaj: zahtjevi se podnose zaključno s danom 9. ožujka 2020. godine s time da se elektroničke prijave zatvaraju u ponedjeljak, 9. ožujka 2020. godine u 16.00 sati.

Vrijednost potpore: Maksimalan iznos financijske potpore koja se može dodijeliti je 50.000 kn. Programi kojima je ukupan iznos planiranih troškova manji od 10.000 kn nisu prihvatljivi za dodjelu financijske potpore Ministarstva.

Kratki opis natječaja: Sukladno ovome javnom pozivu, Ministarstvo će dodjeljivat financijsku potporu organizatorima programa popularizacije znanosti započetima u 2020. godini za aktivnosti provedene u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine. Ministarstvo može financirati one programe popularizacije znanosti koji nisu ostvarili financijsku potporu u 2020. godini putem projekata Okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije - Obzor 2014 - 2020.

Programom popularizacije znanosti smatraju se neprofitni programi i događaji kojima se promiču znanost, znanstveno-istraživački rad i/ili znanstvene metode među djecom, učenicima, mladima i u široj društvenoj zajednici.

Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za pojedini program popularizacije znanosti za pokriće sljedećih troškova:

a) oprema i potrošni materijal,
b) najam prostora i tehnička podrška,
c) hotelski smještaj i putni troškovi gostujućih edukatora i organizatora.

 

 

  •   OBAVIJEST JE ISTEKLA
  •   OBJAVLJENO: 07.02.2020, 16:19h
  •   TRAJANJE: 09.03.2020, 16:19h
  •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2020   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja