Status: otvoren od 20. listopada 2021.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • trgovačka društva i druge pravne osobe
  •  jedinice lokalne i područne samouprave te tijela državne uprave
  • organizacije civilnog društva (udruge)
  • ostali proračunski te izvanproračunski korisnici.

Iznos sufinanciranja: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će projekte standardnih djelovanja koji budu odabrani za financiranje iz Programa LIFE za 2020. godinu sufinancirati u visini do 50 % od preostalog iznosa koji korisnik mora samostalno osigurati.

Mogućnost nacionalnog sufinanciranja ostvarit će oni projekti koji zadovolje uvjete iz javnog poziva.

Rok za prijavu:  do 9. studenog 2021. godine.

Svi podnositelji prijava na ovaj Poziv svoje zahtjeve dostavljaju:

  • u zatvorenoj omotnici s adresom podnositelja prijave i naznakom PRIJAVA za financijsku podršku projektnom prijedlogu za prijavu na natječaj za Program LIFE 2021.
  • preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika
  • na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
  • te elektroničkom poštom na adresu life@mingor.hr.

Više detalja možete pronaći na poveznici.