Status: otvoren od 07.09.2015.
Prijavitelji: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Rok za prijave na natječaj:do 31.12.2015.

Vrijednost potpore: od 75.000,00 do  7.500.000,00 kn

Kratki opis natječaja:dodjeljivanje sredstava isključivo radi sufinanciranja dijela sredstava koje je korisnik na temelju ugovora o EU projektu dužan osigurati iz vlastitih izvora (učešće korisnika) u provedbi EU projekta.