Javni poziv „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“

Status: otvoren od 16.11.2017. do 31.12.2020. godine - dostava projektnih prijedloga dozvoljena je najranije od 02.01.2018. godine

Prihvatljivi prijavitelji: tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove ili ustanove, vjerske zajednice i udruge  koje obavljaju društvene djelatnosti. Društvenim djelatnostima u smislu ovog Poziva smatraju se: predškolski odgoj, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, visoko obrazovanje, formalno obrazovanje odraslih, znanstvena djelatnost, kazališna djelatnost, audiovizualne djelatnosti, knjižnična djelatnost, arhivska djelatnost, muzejska djelatnost, zdravstvena djelatnost, djelatnost socijalne skrbi, upravna i/ili uredska djelatnost, pravosudna djelatnost, sportska djelatnost, stanovanje zajednica, vatrogasna djelatnost, djelatnost zaštite i spašavanja te djelatnost humanitarne pomoći. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva: 380.000.000,00 kuna

Vrijednost potpore: od 80.000,00 do 40.000.000,00 kuna

Rok za prijavu: 31.12.2020. godine

Kratki opis natječaja: ovim Pozivom podupirat će se mjere energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

  • Izrada projektne dokumentacije – 85% iznosi stopa sufinanciranja
  • Energetska obnova zgrade – 40% iznosi stopa sufinanciranja

Dokumentacija za prijavu na Poziv:  KK.04.2.1.04_PDP.zip

Učestala pitanja i odgovori

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva kontinuirano postavljati pitanja do najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te jasnu referencu na Poziv. Odgovori će se objaviti na mrežnim stranicama www.strukturnifondovi.hrhttp://efondovi.mrrfeu.hr i www.mgipu.hr u roku od 7 radnih dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na sljedeću adresu: ee4@mgipu.hr

Datum, vrijeme i mjesto održavanja informativnih i edukacijskih radionica tijekom trajanja Poziva bit će objavljeni najmanje 10 kalendarskih dana prije dana njihova održavanja, odnosno najkasnije 21 kalendarski dan od datuma objave Poziva. 

Izvor: Strukturni fondovi

  •   AKTIVNA OBAVIJEST
  •   OBJAVLJENO: 16.11.2017, 14:29h
  •   TRAJANJE: 31.12.2020, 14:29h
  •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2020   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja