Status: otvoren od 07. srpnja 2021. god.

Prihvatljivi prijavitelji: Poduzetnici koji obavljaju povremeni prijevoz putnika (brodari putničkih brodova koji su namijenjeni za jednodnevna i višednevna turistička putovanja u nacionalnoj plovidbi) koji su povezani s djelatnostima Pomorski i obalni prijevoz putnika (NKD 50.10), Djelatnost putničkih agencija (NKD 79.11), ako su povezane s nautičkim prometom u smislu jednodnevnih i višednevnih kružnih putovanja te Djelatnost organizatora putovanja (turoperatori) (NKD 79.12), ako su povezani s nautičkim prometom u smislu jednodnevnih i višednevnih kružnih putovanja.

Rok za prijavu na natječaj: do 01. studenog 2021. godine.

Vrijednost potpore:

Ne više od utvrđenih prihvatljivih troškova poslovanja poduzetnika u promatranom periodu, pri čemu ukupni iznos potpore po prijevoznoj jedinici ne može biti veći od 25.000,00 kuna.

Ukupna vrijednost poziva za dodjelu potpora male vrijednosti za pomoć pogođenim poduzetnicima iz prometnog sektora iznosi 60 milijuna kuna.

Prihvatljive aktivnosti:

- trošak veza u luci,

- trošak obveza prema Hrvatskom registru brodova,

- trošak osiguranja broda,

- trošak usluge knjigovodstvenog servisa i

- drugi troškovi izravno povezani s obavljanjem registrirane djelatnosti.

 

Poveznica na natječaj