Status: otvoren od 1.10.2021. godine

Predmet poziva: Predmet Javnog natječaja za sufinanciranje projekata zaštite okoliša je sufinanciranje projekata u području:

 • sprječavanja nastanka otpada i ponovne uporabe,
 • organizacije ekoloških akcija čišćenja podmorja,
 • organizacija ekoloških akcija čišćenja speleoloških objekata
 • provođenje aktivnosti za podizanje svijesti o prilagodbi klimatskim promjenama
 • pružanja pomoći informiranja javnosti o ulozi u zaštiti okoliša
 • promicanje načela ekološkog upravljanja i važnosti eko-oznaka

Prihvatljivi troškovi:

 • preinaka proizvoda pogodnih za ponovnu uporabu
 • trošak organiziranja ekoloških akcija za prikupljanje otpada s morskog dna
 • trošak organiziranja ekoloških akcija za prikupljanje otpada iz speleoloških objekata
 • trošak izrade informativno-edukativnih materijala na temu prilagodbe klimatskim promjenama
 • trošak pružanja savjetodavne besplatne usluge javnosti o njenoj ulozi i pravima koja proizlaze iz Zakona o zaštiti okoliša
 • trošak edukacije o sustavu ekološkog upravljanja EMAS i o važnosti znaka zaštite okoliša EU Ecolabel za poslovni sektor

Prihvatljivi prijavitelji:

 • organizacije civilnog društva (Udruge), registrirane prema Zakonu o udrugama

Iznosi sufinanciranja: Ukupna raspoloživa sredstva Fonda: 2.200.000,00 kn

Najmanji iznos donacije: 20.000,00 kn
Najveći iznos po pojedinom projektu: 80.000,00 kn

Rok za prijavu: 30. studeni 2021. godine.

Više informacija te svu potrebnu dokumentaciju za prijavu možete pronaći na poveznici.