Status: otvoren od 22. prosinca 2021.

Predmet natječaja: Predmet Natječaja je dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje energetske obnove postojećih zgrada javne namjene koje imaju status kulturnog dobra i nisu oštećene u potresu. Status kulturnog dobra u smislu ovog Natječaja imaju zgrade koje:

 • su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro
 • se nalaze unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

Prihvatljivi prijavitelji: Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Natječaja su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, javne ustanove i proračunski korisnici koji:

 • podnesu prijavu i dostave svu obveznu dokumentaciju,
 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • su vlasnici/suvlasnici zgrada u kojima se provodi energetska obnova ili koriste zgrade u kojima se provodi energetska obnova, pri čemu su zgrade u kojima se provodi energetska obnova u vlasništvu/suvlasništvu prihvatljivih korisnika sredstava po ovom Natječaju i/ili vlasništvu/suvlasništvu Republike Hrvatske,
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
 • nemaju poslovne račune u blokadi.

Opravdani troškovi: Opravdani troškovi po ovom Natječaju su troškovi:

 • energetske obnove,
 • stručnog nadzora, projektantskog nadzora i koordinatora zaštite na radu (do najviše 5% iznosa ukupne investicije), nastali nakon objave Natječaja.

Troškovi energetske obnove su opravdani ukoliko se projektiranim mjerama postiže minimalna ušteda energije od 20% QH,nd i/ili 20% Eprim sukladno Tehničkim uvjetima Natječaja.

Iznosi sufinanciranja: Ukupna raspoloživa sredstva Fonda: 30.000.000,00 kuna. Bespovratna sredstva po ovom Natječaju dodjeljuju se putem sredstava pomoći, u iznosu do najviše 2.000.000,00 kuna po projektu, odnosno do:

 • 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
 • 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
 • 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske,

što se određuje prema lokaciji prijavljene zgrade.

Rok za prijavu: Rok za dostavu prijava na Natječaj završava 10. veljače 2022. godine u 14:00 sati. U roku za dostavu prijava na Natječaj moguće je podnijeti jednu prijavu za jednu zgradu.

Više informacija te svu potrebnu dokumentaciju za prijavu možete pronaći na poveznici.