Status: otvoren od 31.05.2017.

Vrijednost potpore: 400.000,00 - 1.500.000,00 kn, ukupni iznos Poziva iznosi 18.000.000,00 kn, intenzitet potpore do 100% prihvatljivih troškova

Prihvatljivi prijavitelji: 

  • socijalni partneri: sindikat, udruga sindikata više razine, udruga poslodavaca,  udruga poslodavaca više razine
  • Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • razvojna agencija kojoj je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i evidentirana u Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture-JRPI Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (sukladno Zakonu o unaprjeđenju poduzetničke infrastrukture, čl.10. Stavak 1.)

Rok za prijavu: 01. 08.2017.

Kratki opis natječaja: „Jačanje socijalnog dijaloga - faza III.“ treći je Poziv u nizu u posljednjih par godina, kojim je predviđeno financiranje aktivnosti s jasnim doprinosom u rješavanju opisanih potreba i identificiranih problema pri razvoju socijalnog dijaloga.
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje socijalnog dijaloga -  faza III.“ usmjeren je na povećanje učinkovitosti, održivosti rezultata i kontinuiteta socijalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj. Poseban naglasak Poziva je na unaprjeđenju kvalitete socijalnog dijaloga kroz razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta socijalnih partnera na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj, lokalnoj i sektorskoj razini.

Pitanja i odgovori: Pitanja mogu biti poslana elektroničkom poštom najkasnije do 18. srpnja 2017.godine na adresu esf.info@mrms.hr. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava nije obvezno davati pojašnjenja na pitanja pristigla nakon navedenog roka. Pitanja i odgovori će se objaviti 7 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga na središnjim internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr   i www.esf.hr.


Informativne radionice: Obavijest o mjestu i vremenu održavanja informativnih radionica će biti naknadno objavljena.

 

Dokumentacija:

Upute za prijavitelje
Izjava prijavitelja
Izjava partnera
Korisnički priručnik
Opći uvjeti
Posebni uvjeti
Postupci nabave za NOJN
Predložak adresiranja paketa/omotnice