Status: Otvoren od 08. lipnja 2021. godine.

Prihvatljivi prijavitelji: Da bi ispunjavali uvjete, podnositelji zahtjeva (korisnici i pridruženi subjekti) moraju:

 • biti pravne osobe (javna ili privatna tijela);
 • biti osnovani u jednoj od zemalja koje ispunjavaju sljedeće uvjete:
  • Zemlje sudionice Kreativne Europe;
   • Države članice EU (uključujući prekooceanske zemlje i teritorije);
   • zemlje izvan EU:
    • zemlje članice EGP-a i zemlje povezane s programom Kreativna Europa.
 • biti osnovani u nekoj od zemalja koje sudjeluju u potprogramu MEDIA programa Kreativna Europa te su izravni ili većinski vlasnici prijavitelja državljani tih zemalja;
 • biti europski prodajni predstavnici;
 • biti imenovani od strane producenta prijavljenog filma putem međunarodnog kupoprodajnog ugovora koji predviđa pravo prodaje filma u najmanje 15 zemalja koje sudjeluju u potprogramu MEDIA.

Rok za prijavu na natječaj:  24. kolovoza 2021. godine do 17:00h po Bruxellesom vremenu.

Vrijednost potpore: Dostupni proračun unutar ovog poziva iznosi 11.000.000 EUR. Ovaj se proračun može povećati za najviše 20%. Maksimalno 25% proračuna bit će dodijeljeno filmovima s produkcijskim budžetom većim od 10 milijuna eura.

Opis natječaja: Ovo je poziv za dostavu projektnih prijedloga za EU bespovratna sredstva u potprogramu MEDIA u okviru programa Kreativna Europa.

Poziv „Films on the move“ trebao bi potaknuti i podržati širu distribuciju nedavnih nenacionalnih europskih filmova potičući prodajne agente i kazališne distributere da posebno ulažu u promociju i adekvatnu distribuciju nenacionalnih europskih filmova.

Aktivnosti koje će se financirati su kampanje za paneuropsku kazališnu i/ili internetsku distribuciju europskih filmova koji ispunjavaju uvjete i koordinirani su od strane prodajnog agenta filma.

 

Više informacija o natječaju možete pronaći na poveznici.