Otvoren od: 31. svibnja 2022. godine.

Prihvatljivi prijavitelji: pravne osobe (javne ili privatne) koje su registrirane u:

  • Zemljama koje sudjeluju u Creative Europe programu;
  • Zemljama članicama EU;
  • EEA zemljama koje su povezane s Creative Europe programom.

Rok za prijavu na natječaj: do 20. rujna 2022. godine.

Vrijednost potpore: ukupna vrijednost Poziva iznosi 4.100.000 EUR.

Opis: Pozivom će se financirati sljedeće 2 teme:

  • Vijeće za medije i tisak te profesionalni standardi;
  • Mehanizam za brzi odgovor.

Specifični cilj Poziva je promicanje političke suradnje i inovativnih akcija koje podupiru sve smjerove Programa i promicanja raznolikog, neovisnog i pluralističkog medijskog okruženja i medijske pismenosti, čime se potiče sloboda umjetničkog izražavanja, međukulturalni dijalog i društvena uključenost. Prioriteti ovog poziva trebali bi biti:

- promicati međusektorske aktivnosti koje imaju za cilj prilagodbu strukturnim i tehnološkim promjenama s kojima se suočavaju mediji, uključujući jačanje slobodnog, raznolikog i pluralističkog medijskog okruženja, kvalitetnog novinarstva i medija, pismenosti, uključujući i digitalno okruženje.

Više informacija o natječaju možete pronaći na poveznici.