Tematski natječaj za istraživačke projekte „Upravljanje zaraznim bolestima uzrokovanim koronavirusima te društvenim i obrazovnim aspektima pandemije- IP-CORONA-2020-04“

Status: otvoren od 30. ožujka 2020. godine

Prijavitelji: -znanstvenici odgovorni za provedbu projekta i upravljanje istraživačkom grupom; -znanstvenici zaposleni na javnom sveučilištu, javnom znanstvenom institutu u Republici Hrvatskoj te na drugim pravnim osobama koje obavljaju znanstvenu djelatnost1 , kao i redoviti članovi HAZU.  

Rok za prijave na natječaj: 20. travnja 2020. godine do 13:00 sati (CET)

Vrijednost potpore: ukupno cca 14.000.000 kuna, financiranje po projektu od 400.000 do 1.500.000 kuna

Kratki opis natječaja: U izvanrednim i za sve aspekte društva zahtjevnim okolnostima izazvanim virusom COVID-19, Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) u sklopu svoje misije i uz financiranje Ministarstva znanosti i obrazovanja daje potporu istraživačkim grupama koje mogu pridonijeti rješenju trenutačno najvećih istraživačkih izazova u sklopu globalne pandemije koronavirusa, s ciljem spašavanja ljudskih života te očuvanja zdravlja i dobrobiti stanovništva u Republici Hrvatskoj. Posebnim HRZZ natječajem financiraju se temeljna i primijenjena istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o zaraznim bolestima uzrokovanim koronavirusima te istraživanja koja istražuju društvene aspekte pandemije i učinak pandemije na obrazovni sustav.

Opći cilj: Bolje razumijevanje biologije i patogeneze koronavirusa, specifično virusa SARSCoV-2 i zarazne bolesti COVID-19, upravljanja krizom tijekom i nakon epidemija uzrokovanih koronavirusima te organizacije i provedbe nastave na daljinu na svim obrazovnim razinama.

Prihvatljive projektne aktivnosti:

1. Imuni odgovor i razvoj novih pristupa u dijagnostici COVID-19,

2. Razvoj novih cjepiva, tretmana, lijekova i pripravaka za inhibiciju COVID19

3. Društveni aspekti COVID-19 pandemije

4. Obrazovni aspekti pandemije

Više na linku: https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Natje%C4%8Daji/2020//Izvanredni%20natjecaj%20HRZZ.pdf

  •   OBAVIJEST JE ISTEKLA
  •   OBJAVLJENO: 30.03.2020, 18:17h
  •   TRAJANJE: 20.04.2020, 18:17h
  •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2020   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja