SHEMA ZA JAČANJE PRIMIJENJENIH ISTRAŽIVANJA ZA MJERE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA

Status poziva: otvoren od 29.11.2019. godine

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 02.12.2019 09:00:00

Prihvatljivi prijavitelji: Znanstvenoistraživačke institucije, organizacije civilnog društva, ustanove

Vrijednost potpore: Maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta; minimalni iznos bespovratnih sredstava: 200.000,00 kn; maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 3.000.000,00 kn

Rok za prijavu: 31.03.2020. godine

Kratki opis poziva: Predmet Poziva je potaknuti poboljšanje kvalitete i raspoloživosti podataka iz područja klime, jačanjem znanstvenih istraživanja o mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama (jačanje otpornosti) u Republici Hrvatskoj.

Svrha (cilj) Poziva je pružiti potporu provedbi primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama u ranjivim i/ili transverzalnim sektorima iz Sedmog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih Naroda o promjeni klime. Potpora će se dodijeliti projektima kojima se provode primijenjena istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama za minimalno jedan od sektora koji je u Sedmom nacionalnom izvješću identificiran kao ranjivi sektor i/ili transverzalni sektor.
Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog Poziva su: aktivnosti organizacije i provedbe primijenjenog istraživanja za klimatske promjene za odabrane ranjive i/ili transverzalne sektore iz Sedmog nacionalnog izvješća, aktivnosti osiguravanja javnosti i dostupnosti podataka i projektnih rezultata (prijedloga mjera prilagodbe klimatskim promjenama) te aktivnosti podizanja svijesti šire javnosti o utjecaju, ranjivosti i mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama (jačanje otpornosti), aktivnosti jačanja kapaciteta članova stručnog tima za provedbu istraživanja, u svrsi jačanja stručnog znanja i razmjene iskustva isključivo vezanih za predmet primijenjenih istraživanja, aktivnosti upravljanja projektom i administracije za provedbu projekta, aktivnosti informiranja i vidljivosti.

 

Više informacija o pozivu možete pronaći na linku.
 

  •   AKTIVNA OBAVIJEST
  •   OBJAVLJENO: 02.12.2019, 13:58h
  •   TRAJANJE: 31.03.2020, 13:58h
  •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2020   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja