Opći cilj Programa transnacionalne suradnje Interreg Adrion je putem inovativnih politika i upravljačkih procesa osnažiti europske integracije među partnerskim državama te korištenjem bogatih prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa u okruženju Jadranskog i Jonskog mora povećati ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju Programskog područja. 

Programski dokument (Interreg V-B Adriatic-Ionian Cooperation Programme) usvojen od strane Europske komisije 20. listopada 2015. godine predstavlja pravnu osnovu ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga.

Specifični ciljevi Programa podijeljeni su kroz tri prioriteta:

Prioritet 1. Inovativna i Pametna regija: Podržati razvoj regionalnog inovacijskog sustava za Jadransko-jonsko područje.

Prioritet 2. Održiva regija: Promovirati održivu valorizaciju i očuvanje prirodnih i kulturnih dobara u Jadransko-jonskom području; Povećati kapacitete u transnacionalnom rješavanju ranjivosti okoliša, fragmentaciji i očuvanju ekosustava u Jadransko-jonskom području.

Prioritet 3. Povezana regija: Povećati kapacitet za integrirani prijevoz i usluge mobilnosti i multimodalnosti u Jadransko-jonskom području.

Prihvatljivi prijavitelji su javne i privatne organizacije sa sjedištem u Jadranskoj i jonskoj regiji. U Programu transnacionalne suradnje Interreg Adrion sudjeluju četiri države članica Europske unije: Grčka, Hrvatska, Italija i Slovenija te četiri IPA države: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija.

Prihvatljive aktivnosti trebaju rezultirati sljedećim outputima:

  • Umrežavanje

  • Zajednički sustavi upravljanja i sporazumi o suradnji

  • Strategije i akcijski planovi

  • Metode i alati

  • Pilot-aktivnosti (projekti malih razmjera ulaganja i demonstracijski projekti)

Status: otvoren od 01. 02. 2016. do 25. 03. 2016.

Vrijednost potpore: 800.000,00 - 1.500.000,00 eura.

Rok za prijave na natječaj: do 25.03.2016.

Rok za prijavu na Poziv je 25. ožujka 2016. do 17:00. Projektni prijedlozi dostavljaju se na engleskom jeziku putem elektronskog sustava za praćenje (e-MS) dostupnom na www.interregadrion.eu.

Prijavitelji: nacionalna, regionalna i lokalna tijela javne vlasti, tijelo regulirano javnim pravom, privatna tijela uključujući i privatna poduzeća, međunarodne organizacije koje djeluju prema nacionalnom zakonu bilo koje države partnera koji sudjeluje u Programu.

Više na linku