Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini

Status:  otvoren od 18.07.2016. do 31.12..2020.

Prijavitelji: jedinice regionalne (područne) samouprave

Rok za prijave na natječaj: 31.12..2020. - Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 1. rujna 2016. godine.

Vrijednost potpore: Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva za ovaj Poziv iznose 171.800.000,00 HRK

Kratki opis natječaja: U okviru ovog Poziva planira se provedba operacije 9a1.1 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini, koja uključuje aktivnosti navedene u točci 3.2 Uputa za prijavitelje, a koje će se provoditi u 18 prihvatljivih županija (područja iz I. i II. skupine po indeksu razvijenosti i otoci).

Svrha ovog Poziva je poboljšanje pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini, poboljšati uvjete za potrebe pružanja usluga primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja i kod koncesionara primarne zdravstvene zaštite u 18 županija putem ulaganja u opremu i infrastrukturnih ulaganja i to prije svega u izoliranim i depriviranim područjima, čime će se smanjiti broj upućivanja pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnice u tim područjima za najmanje 15 % jer će se na razini primarne zdravstvene zaštite omogućiti više dijagnostičkih i terapeutskih postupaka.

Tijekom postupka dodjele, potencijalni prijavitelji mogu kontinuirano postavljati pitanja s ciljem pojašnjenja dokumentacije Poziva, a MRRFEU (UT) dužno je na njih odgovarati na način da ista s odgovorima šalje svim unaprijed određenim prijaviteljima u  roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana zaprimanja pojedinog upita. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je postaviti isključivo elektroničkim putem na sljedeću adresu e-pošte: PZZ@mrrfeu.hr.
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije odgovarati će isključivo na pitanja pristigla od prihvatljivih prijavitelja.

Cjelokupna natječajna dokumentacija je dostavljena prihvatljivim prijaviteljima.

Dokumentacija:

9a1.1 Sažetak Poziva

  •   AKTIVNA OBAVIJEST
  •   OBJAVLJENO: 18.07.2016, 13:02h
  •   TRAJANJE: 31.12.2020, 00:00h
  •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2020   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja