Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti

Status:  otvoren od 18.07.2016. do 31.12..2020.

Prijavitelji: Iako je u Operativnom program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: OPKK) navedeno da će se potpora ulaganjima osigurati za četiri (4) bolnice, na temelju analize potrebnih ulaganja kao i raspoloživih izvora financiranja, odlučeno je da će se potpora osigurati za izgradnju/dogradnju/opremanje i za preostala tri (3) objedinjena hitna prijema identificirana programom unutar inicijalno predviđene alokacije sredstava.

Rok za prijave na natječaj: 31.12..2020. - Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 1. rujna 2016. godine.

Vrijednost potpore: Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva za ovaj Poziv iznose 173.000.000,00 HRK.

Kratki opis natječaja: U okviru ovog Poziva planira se provedba operacije 9a1.2 Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti koja uključuje aktivnosti navedene u točci 2.7 Uputa za prijavitelje (u daljnjem tekstu: Uputa).
Na razini hitne zdravstvene zaštite cilj je u okviru bolnica uspostaviti objedinjene hitne bolničke prijeme kao najučinkovitije u pristupu hitne medicinske skrbi. Sredstva u okviru ovog specifičnog cilja koristit će se kao potpora ulaganjima u sedam (7) bolnica u RH za koje financiranje nije osigurano iz drugih izvora sa ciljem osiguravanja jednake dostupnosti hitne medicinske skrbi svim građanima RH. 

Tijekom postupka dodjele, potencijalni prijavitelji mogu kontinuirano postavljati pitanja s ciljem pojašnjenja dokumentacije Poziva, a MRRFEU (UT) dužno je na njih odgovarati na način da ista s odgovorima šalje svim unaprijed određenim prijaviteljima u  roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana zaprimanja pojedinog upita. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je postaviti isključivo elektroničkim putem na sljedeću adresu e-pošte: OHBP@mrrfeu.hr.
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije odgovarati će isključivo na pitanja pristigla od prihvatljivih prijavitelja.


Cjelokupna natječajna dokumentacija je dostavljena prihvatljivim prijaviteljima. 

Dokumentacija:

9a1.2 Sažetak Poziva

  •   AKTIVNA OBAVIJEST
  •   OBJAVLJENO: 18.07.2016, 12:54h
  •   TRAJANJE: 31.12.2020, 00:00h
  •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2020   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja