Otvoren poziv „Uspostava reciklažnih dvorišta“

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: jedinice lokalne samouprave

Iznosi sufinanciranja:

Ukupna raspoloživa sredstva za ovaj Poziv iznose 100 milijuna HRK.
Ukupni iznos prihvatljivih troškova po pojedinom projektnom prijedlogu ne smije prelaziti iznos od 7.600.000 HRK.
Po jednom projektnom prijedlogu može se dodijeliti od 500.000 HRK do 4.500.000 HRK bespovratnih sredstava za reciklažna dvorišta-građevine, odnosno od 100.000 HRK do 800.000 HRK za reciklažna dvorišta-mobilne jedinice.
Intenzitet potpore bespovratnih sredstava za pojedini projektni prijedlog je max. 85% od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljive aktivnosti:

 •         aktivnosti građenja i opremanja reciklažnog dvorišta
 •         priključenja na komunalnu i energetsku infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste za potrebe reciklažnog dvorišta
 •         aktivnosti vezane uz pripremu i provođenje postupaka javne nabave radova, usluga i roba
 •         nadzor radova (stručnog i projektantskog nadzora, koordinatora zaštite na radu tijekom građenja)
 •         aktivnosti vezane uz osiguravanje pristupačnosti reciklažnog dvorišta te razumne prilagodbe infrastrukture osobama s invaliditetom
 •         aktivnosti vezane uz provedbu ugovora o nabavi roba (za mobilne jedinice)
 •         usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom
 •         izobrazno-informativne aktivnosti za korištenje reciklažnog dvorišta te promidžbu i vidljivost

Rok za podnošenje projektnih prijedloga: od 18. ožujka 2020. do 15. veljače 2021. godine.

Više informacija o pozivu možete pronaći na linku: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=97da7c13-cc63-4986-8d4d-43be134e861e .

 •   OBAVIJEST JE ISTEKLA
 •   OBJAVLJENO: 19.02.2020, 10:37h
 •   TRAJANJE: 15.02.2021, 10:37h
 •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2021   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja