Status: otvoren od 28. studenoga 2018. 

Prijavitelji: šumoposjednici, udruženja šumoposjednika/šumovlasnika, trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinice lokalne samouprave

Rok za prijave na natječaj: od 02. siječnja 2019. do 01. srpnja 2019.

Vrijednost potpore: Najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, dok najviša vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

Kratki opis natječaja: Predmet ovoga natječaja je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju primarne  i sekundarne  šumske prometne infrastrukture i ulaganja u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture.

Više na linku