Natječaj za uspostavu postrojenje za obradu otpada

Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

Status natječaja: Otvoren od 30.01.2020.

Rok za podnošenje projektnih prijava: Projektni prijedlog može se predati najranije od 02.03.2020.g. u 08:30:00, a krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 30.11.2020.g. u 23:59:59.

Prihvatljivi prijavitelji: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici, Veliki poduzetnici

Vrijednost potpore: Najmanji iznos bespovratnih sredstava je 1.000.000,00 kn, a najviši 7.500.000,00 kn

Kratki opis natječaja: Predmet poziva je povećati kapacitete RH za obradu/recikliranje građevnog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom, posebice smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.

 

Cilj ovog Poziva je podržati uspostavu postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

U okviru ovog Poziva bespovratna sredstava (državne potpore) će se dodijeliti projektima za ulaganje u:

A. Fiksna postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

I/ILI

B. Mobilna postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

Potpora će se dodijeliti za ulaganje u postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, u kojima će se tijekom 5 (pet) godina od završnog plaćanja Korisniku po Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava:

-obrađivati/reciklirati građevni otpad kako je on definiran u članku 4. stavku 1. točki 14. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN, br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) (u daljnjem tekstu: ZOGO) i/ili krupni (glomazni) komunalni otpad kako je on definiran u članku 4. stavku 1. točki 17. ZOGO-a odnosno u Naputku o glomaznom otpadu (NN, br. 79/15),

-provoditi sljedeći postupci oporabe građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada koji su propisani Dodatkom II ZOGO: R3, R4, R5, R12.

Prihvatljivo zemljopisno područje je Republika Hrvatska.

Više detalja o pozivu možete pronaći na linku: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=999194a0-8a8b-4b50-9cfc-174a08588d3b

  •   AKTIVNA OBAVIJEST
  •   OBJAVLJENO: 30.01.2020, 15:15h
  •   TRAJANJE: 30.11.2020, 15:15h
  •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2020   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja