Natječaj za provedbu operacije 8.5.1. „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“

Status: u najavi, veljača 2018.  

Prijavitelji:

  • Šumoposjednici
  • Trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske
  • Udruženja šumoposjednika

Vrijednost potpore: Najviša vrijednost potpore je od 5.000 do 700.000 EUR, do 100% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova

Kratki opis natječaja: Predmet ovog natječaja je dodjela bespovratnih sredstava za konverziju degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura.

 

Copyright © 2012-2020   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja