Natječaj za prijavu projekata udruga - društava prijateljstva u svrhu ostvarenja financijske potpore

Status: otvoren od 31. prosinca 2019. godine

Prijavitelji: Prijavitelj mora biti udruga - društvo prijateljstva koja udovoljava sljedećim općim mjerilima:

1. upisana je u Registar udruga i djeluje najmanje dvije godine u Republici Hrvatskoj, zaključno s danom objave natječaja i to u prioritetnom području kulture i/ili međunarodne suradnje te potiče i unaprjeđuje prijateljske odnose Hrvatske s državama s kojima je uspostavljena suradnja, što je vidljivo iz ciljeva i popisa djelatnosti u Statutu udruge;

2. upisana je u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje sukladno propisima o neprofitnom računovodstvu;

Rok za prijave na natječaj: od 31. prosinca 2019. do 31. siječnja 2020. godine

Vrijednost potpore: Ukupna vrijednost natječaja je 1.600.000,00 kuna raspoloživih financijskih sredstava od dijela prihoda od igara na sreću u Državnom proračunu, za organizacije koje se bave kulturom, na aktivnosti A776 056 – Programi društva prijateljstva Republike Hrvatske.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se putem natječaja može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 10.000,00 kuna, a najveći 50.000,00 kuna.

Kratki opis natječaja: 

Opći cilj – osnaživanje i promicanje prijateljskih odnosa Hrvatske i drugih država radi ostvarivanja zajedničkih interesa te jačanje kulturnih, povijesnih i znanstvenih veza. Upoznavanje hrvatskih građana s kulturama i tradicijama drugih država, proučavanje povijesnih veza između dvaju naroda, organizacija i provedba aktivnosti koje potiču međusobno razumijevanje i suradnju na kulturnom, umjetničkom i znanstvenom području suvremenog života.

Prihvatljive projektne aktivnosti su: - organiziranje/provođenje predavanja, izložbi, koncerata, filmskih projekcija, dana/tjedna/mjeseca kulture, gostovanja umjetnika, znanstvenika iz drugih država, kojima se potiče komunikacija udruga - društva prijateljstva s općom, ciljanom i stručnom javnosti - razmjena iskustava i jačanje prijateljskih odnosa među državama na području kulture, umjetnosti, znanosti - prezentacija vrijednosti kulturne baštine, identiteta i tradicije - razmjena informacija i iskustava s drugim udrugama - društvima prijateljstva u području njegovanja suradnje i prijateljstva među državama kroz organizaciju događanja namijenjenih široj javnosti - izdavačka djelatnost – uređivanje i izdavanje informativnih materijala – časopisi, leci, brošure koji nemaju komercijalnu vrijednost i odnose se isključivo na aktivnosti prijavljenog projekta i nemaju veliku nakladu 7 - priprema i izdavanje knjiga isključivo u slučaju kada se iste odnose na povezanost Hrvatske i države s kojom je uspostavljena suradnja, u manjoj nakladi i koje nemaju komercijalnu vrijednost

Više na linku:  http://www.mvep.hr/hr/ministarstvo/natjecaji/

  •   OBAVIJEST JE ISTEKLA
  •   OBJAVLJENO: 31.12.2019, 13:02h
  •   TRAJANJE: 31.01.2020, 13:02h
  •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2020   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja