Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere II.7. „ Povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta“

Status: otvoren od 27. veljače 2020. 

Prijavitelji:

  • javnopravna tijela kojima su dodijeljene funkcije izvršavanja prihvatljivih aktivnosti natječaja

Rok za prijave na natječaj: od 27. veljače 2020.  do 01. srpnja 2020.

Vrijednost potpore:

Sredstva javne potpore za sufinanciranje na temelju ovoga natječaja iznose ukupno 1.500.000,00 eura.

Intenzitet javne potpore iznosi 100 % ukupnih prihvatljivih troškova.

Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 600.000,00 eura.

Prihvatljive aktivnosti:

  • utvrđivanje i kartiranje najpovoljnijih područja za razvoj akvakulture i, prema potrebi, uzimajući u obzir postupke prostornog planiranja te utvrđivanje i kartiranje područja gdje bi akvakulturu trebalo isključiti kako bi se zadržala uloga takvih područja u funkcioniranju ekosustava
  • poboljšanje i razvoj pomoćnih objekata i infrastruktura potrebnih za povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta i za smanjenje negativnog utjecaja akvakulture na okoliš, uključujući ulaganja u konsolidaciju zemljišta, opskrbu energijom ili upravljanje vodama
  • aktivnosti koje poduzimaju i provode nadležna tijela u okviru programa nadziranja zdravlja životinja, a nakon otkrivanja povećanog uginuća ili bolesti, kako je definirano u članku 10. Direktive Vijeća 2006/88/EZ od 24. listopada 2006. o zahtjevima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te o sprečavanju i kontroli određenih bolesti akvatičnih životinja uključujući aktivnosti donošenja akcijskih planova za školjkaše s ciljem zaštite, obnove i upravljanja, uključujući podršku proizvođačima školjkaša za održavanje prirodnih ležišta školjkaša i slivnih područja.

Više na linku: https://euribarstvo.hr/natjecaji/pravilnik-i-natjecaj-za-dodjelu-potpore-u-okviru-mjere-ii-7-povecanje-potencijala-akvakulturnih-lokaliteta/

  •   AKTIVNA OBAVIJEST
  •   OBJAVLJENO: 27.02.2020, 14:31h
  •   TRAJANJE: 01.07.2020, 14:31h
  •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2020   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja