Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2020. godini.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave I. do Vl. skupine (prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17).

Prihvatljivi projekti su projekti čija realizacija potiče ili pridonosi boljem obavljanju kako komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga, tako i svih drugih aktivnosti koje pridonose podizanju razine javnih usluga i kvalitete življenja stanovništva na području prihvatljivih podnositelja.

Prihvatljive aktivnosti su:

- izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;

- izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora i drugih objekata koji pridonose podizanju razine javnih usluga i poboljšanju kvalitete življenja u naseljima jedinice lokalne samouprave;

- troškovi stručnog nadzora nad izvođenjem radova;

 - nabava opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja.

Prihvatljivo razdoblje provedbe projekta: prihvatljive su aktivnosti na projektima koje se provode u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine.

Iznos sufinanciranja Ministarstva:

Najviši iznos sufinanciranja Ministarstva po Korisniku može iznositi 400.000,00 kuna (s PDV-om).

Udio Ministarstva u sufinanciranju projekta ovisi o indeksu razvijenosti prihvatljivog podnositelja prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17) pa tako može biti maksimalno do:

- 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz I. skupine;

- 70% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz II. skupine;

- 60% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz III. skupine;

- 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz IV. skupine;

- 40% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz V. skupine;

- 30% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz Vl. skupine;

Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od objave poziva, odnosno do 7. ožujka 2020. godine.

 

Više informacija o javnom pozivu i upute za prijavu možete pronaći na linku:

https://mgipu.gov.hr/djelokrug/financiranje-projekata-za-poticanje-razvoja-komunalnog-gospodarstva-i-komunalnog-standarda/financiranje-projekata-u-2020-godini/06-02-2020-objavljen-javni-poziv-za-prijavu-projekata/10600

 

  •   OBAVIJEST JE ISTEKLA
  •   OBJAVLJENO: 07.02.2020, 10:54h
  •   TRAJANJE: 07.03.2020, 10:54h
  •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2020   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja