Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2020. godini

Status: otvoren od 31.prosinca 2019.godine

Prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji Projektnog prijedloga su JLP(R)S-i te oni mogu prijaviti Projektni prijedlog za nekretninu koja je u njihovom vlasništvu (građevina i zemljište). Prijavitelji mogu djelovati samostalno ili uz partnere.

Rok za prijave na natječaj: od 31. prosinca 2019. do 31.siječnja 2020. godine

Vrijednost potpore: Ukupan iznos sredstava koja se planiraju za Javni poziv iznose 16.000.000,00 kuna (slovima: šesnaes tmilijuna kuna). Jednom Korisniku može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja Središnjeg državnog ureda za šport do 1.000.000,00 kuna (slovima: milijun kuna) bez PDV-a s time da zatraženi iznos sufinanciranja, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 80% od ukupnog neto iznosa potrebnog za izgradnju, građevinski zahvat i opremanje športske građevine.

Kratki opis natječaja: Cilj Javnog poziva je poticanje razvoja športske infrastrukture te zadovoljavanje javnih potreba u športu kroz poticanje i planiranje rekonstrukcije postojeće te izgradnje nove športske infrastrukture na području Republike Hrvatske kao načina promidžbe športskih vrijednosti i popularizacije športa među građanima, unaprjeđenja sustava športa te međunarodne športske promocije Republike Hrvatske.

Više na linku: https://sdus.gov.hr/javni-poziv-za-sufinanciranje-izgradnje-gradjevinskog-zahvata-i-opremanja-sportskih-gradjevina-u-2020-godini/1170

  •   OBAVIJEST JE ISTEKLA
  •   OBJAVLJENO: 31.12.2019, 13:00h
  •   TRAJANJE: 31.01.2020, 11:01h
  •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2020   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja