Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima

Cilj ovog javnog poziva je nabava komunalne opreme kojom bi se unaprijedio sustav odvojenog sakupljanja otpada koji uključuje i posebne kategorije otpada, radi njegova prijevoza s otoka na kopno i predaje na obradu. Navedenim unaprjeđenjem sustava smanjio bi se udio biorazgradivog komunalnog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu i broj prijevoza otpada s otoka na kopno.

Prihvatljivi prijavitelji su isključivo JLS-ovi:

 •         koji imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 •         kojima se sjedišta nalaze na otoku ili kojima se sjedišta nalaze na kopnu, ali im administrativno pripadaju otoci s kojih prevoze otpad na kopno,
 •         podnesu zahtjev za korištenje sredstvima Fonda sukladno uvjetima ovog javnog poziva,
 •         koji dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete sukladno ovome javnom pozivu,
 •         nemaju nereguliranih dugovanja prema Fondu,
 •         nemaju dugovanja prema RH,
 •         koji prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju nabave komunalne opreme za koje se odobravaju sredstva po ovom javnom pozivu i sklope ugovor s Fondom.

Prihvatljivi troškovi:

Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog javnog poziva su oni koji se odnose na nabavu komunalne opreme za potrebe gospodarenja otpadom na otocima, kao što su:

 •         press kontejneri,
 •         polupodzemni kontejneri,
 •         rolo kontejneri,
 •         komposteri,
 •         press balirke i druga oprema

Iznosi sufinanciranja:

Prijavitelj može dostaviti jedan zahtjev za sufinanciranje komunalne opreme te ostvariti sredstva Fonda po ovom javnom pozivu u visini do 60% ukupno prihvatljivih i opravdanih troškova, odnosno najviše do 270.000,00 kn opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja.

Iznos raspoloživih sredstava Fonda po ovom javnom pozivu iznosi 8.900.000,00 kuna.

Rok za dostavu zahtjeva počinje danom objave javnog poziva, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2020. godine ili objavom o iskorištenosti predviđenih sredstava.

Više informacija o javnom pozivu možete pronaći na linku: http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

 

 

 •   OBAVIJEST JE ISTEKLA
 •   OBJAVLJENO: 25.02.2020, 10:55h
 •   TRAJANJE: 31.12.2020, 10:55h
 •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2021   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja