Javni poziv prema Programu ulaganja u zajednicu u 2020. godini

Puni naziv: Poziv na iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2020. godini  prema Programu ulaganja u zajednicu

Status: otvoren od 02. ožujka 2020. 

Prijavitelji: neprofitne organizacije iz područja zdravstva, obrazovanja, kulture i socijalne skrbi te vjerske zajednice, vlasnici građevina javne namjene u kojima korisnici provode aktivnosti za zadovoljenje zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih i vjerskih potreba u zajednici

Rok za prijave na natječaj: od 16.ožujka 2020. do 06. travnja 2020.

Vrijednost potpore: Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 50.000,00 HRK s PDV-om, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 500.000,00 HRK s PDV-om. Najmanji udio podnositelja zahtjeva u sufinanciranju projekta je 20 % ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljive aktivnosti: Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, sanaciju,  modernizaciju i adaptaciju građevina javne namjene. Program ulaganja u zajednicu odražava potrebe šire lokalne zajednice za ulaganje u obnovu, izgradnju i rekonstrukciju građevina javne namjene čija će provedba pridonijeti jačanju socijalne kohezije, izvornih vrijednosti, vjerskih sloboda i očuvanju kulturne baštine, kao i druge građevine javne namjene koje imaju utjecaj na širu lokalnu zajednicu i čija će provedba pridonijeti ostvarenju cilja Programa.

Poveznica na Javni poziv

  •   AKTIVNA OBAVIJEST
  •   OBJAVLJENO: 16.03.2020, 13:42h
  •   TRAJANJE: 06.04.2020, 13:42h
  •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2020   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja