JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE

Status poziva: otvoren od 06.09.2019.

Prihvatljivi prijavitelji: svaka pravna ili fizička osoba – obrtnik ili zajednica pravnih i/ili fizičkih osoba – obrtnika koji ispunjavaju uvjete navedene u predmetnom pozivu

Rok za prijavu: 60 dana od dana otvaranja javnog poziva

Kratki opis natječaja: Predmet javnog poziva za podnošenje programa za obavljanje usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže je podnošenje Programa za obavljanje usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže po vrsti otpadne ambalaže i odabir najprihvatljivijih Programa u sustavu kojim upravlja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i sklapanje ugovora za obavljanje usluge sakupljanja po svakoj pojedinoj vrsti neopasne otpadne ambalaže na području sakupljanja utvrđenom Odlukom ministra sa svim odabranim podnositeljima Programa za obavljanje usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže koji ispunjavaju uvjete iz ovog Javnog poziva na razdoblje do 31. prosinca 2024. godine.
Usluga sakupljanja po svakoj pojedinoj vrsti neopasne otpadne ambalaže u sustavu kojim upravlja Fond i za koju se podnosi Program obuhvaća sljedeće poslove:

1.Sakupljanja otpadne ambalaže u sustavu povratne naknade

2.Sakupljanja neopasne otpadne ambalaže od stakla

3.Sakupljanja neopasne otpadne ambalaže od plastike

4.Sakupljanja neopasne otpadne ambalaže od papira i kartona

5.Sakupljanja neopasne otpadne ambalaže od drva

6.Sakupljanja neopasne otpadne ambalaže od metala

7.Sakupljanja neopasne otpadne višeslojne (kompozitne) ambalaže

8.Sakupljanje neopasne otpadne ambalaže od tekstila

 

Sukladno Odluci ministra sakupljanje neopasne otpadne ambalaže obavlja se na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, a isto se organizira putem ovlaštenih sakupljača, a koji su dužni osigurati skladišne i tehničko-tehnološke uvjete sukladno Zakonu i ovom Javnom pozivu na području za koje se podnosi Program i to:

1. Područje središnje Hrvatske koju čini grad Zagreb, Zagrebačka, Karlovačka, Sisačko-moslavačka i Bjelovarsko-bilogorska županija,

2. Područje sjeverozapadne Hrvatske koju čine Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska i Međimurska županija,

3. Područje istočne Hrvatske koju čine Virovitičko-podravska, Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska i Požeško-slavonska županija,

4. Područje sjevernog Jadrana i Like koju čine Primorsko-goranska, Istarska i Ličko-senjska županija, te

5. Područje srednjeg i južnog Jadrana koju čine Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija.

Program se podnosi zasebno za svaku vrstu otpadne ambalaže iz točke I. ovog javnog poziva (podtočke 1. do 8.), na jednom od područja iz točke II. ovog javnog poziva (podtočke 1. do 5.). Podnositelj Programa može podnijeti Programe za više vrsta otpadne ambalaže iz točke I. ovog javnog poziva (podtočke 1. do 8.) na više područja iz točke II. ovog javnog poziva (podtočke 1. do 5).

 

Više informacija o pozivu i načinu prijave možete pronaći na linku.

 

  •   OBAVIJEST JE ISTEKLA
  •   OBJAVLJENO: 06.09.2019, 08:30h
  •   TRAJANJE: 06.11.2019, 08:30h
  •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2020   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja