Šibenik, 15. lipnja 2018. - RADIONICA „Kombiniranje JPP-a i Europskih strukturnih i investicijskih fondova“

Agencija za investicije i konkurentnost u suradnji sa Javnom ustanovom Razvojna agencija Šibensko-kninske županije organizira poludnevnu radionicu o primjeni modela kombiniranog financiranja u projektima izgradnje javne infrastrukture. Radionica će se održati 15. lipnja 2018. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, Velimira Škorpika 6, Šibenik.

Model kombiniranja javno-privatnog partnerstva i europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) u okviru Regionalne politike kao i Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) kao glavnog instrumenta Plana ulaganja za EU (tkz.“Junckerovog plana“), te ostalih alternativnih oblika financiranja od naročitog je interesa za zemlje članice koje glavninu izvora financiranja izgradnje javne infrastrukture planiraju u obliku subvencija. Agencija za investicije i konkurentnost anticipirala je korištenje ovog modela u slijedećoj financijskoj perspektivi  EU 2021. – 2027., te je pripremila niz metodoloških priručnika i alata, i uspostavila proceduru kombiniranja JPP-a s bespovratnim izvorima (priprema, ocjena, odobravanje, nabava, ugovaranje i provedba projekata).

Radionica je namijenjena predstavnicima jedinica lokalne i područne samouprave, javnih poduzeća, te zainteresiranih iz privatnog sektora s ciljem informiranja sudionika o konkretnim mogućnostima korištenja kombiniranja oblika bespovratnih pomoći EU i javno-privatnog partnerstva, te predstavljanje novih mogućnosti koje pružaju fondovi EU u okviru modela javno-privatnog partnerstva i načina na koji mogu u značajnoj mjeri povećati razinu pružanja javnih usluga uz niže troškove, manju razinu zaduženosti i ostvarivanje veće razine sufinanciranja javnih projekata. Na radionici će biti predstavljeni praktični primjeri o mogućnostima kombiniranja javno-privatnog partnerstva i fondova EU. 

  •   POČETAK: 06.06.2018, 10:41h
  •   ZAVRŠETAK: 15.06.2018, 10:41h
  •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2022 • Razvojna agencija Šibensko-kninske županije • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja