Narodnog preporoda 4, 22000 Šibenik   •     + 385 22 217 113   •     rra@rra-sibenik.hr

Šibenik, Dan Energetske održivosti Šibensko-kninske županije

U Šibeniku će se u okviru Dana Energetske održivosti Šibensko - kninske županije održati serija predavanja namijenjena općem građanstvu i predstavnicima jedinica lokalne samouprave i javnih ustanova.

Organizator je Šibensko-kninska županija, a djelatnici Javne ustanove Razvojne agencije Šibensko-kninske županije će pružiti tehničku i stručnu pomoć.  

  •   POČETAK: 22.04.2015, 12:26h
  •   ZAVRŠETAK: 22.04.2015, 13:26h
  •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2021 • Razvojna agencija Šibensko-kninske županije • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja