Kijevo, 19.09.2017. – Info radionica – „Razvoj ruralnog kraja korištenjem nacionalnih i EU fondova“

Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije u suradnji sa općinom Kijevo organizira info radionicu „Razvoj ruralnog kraja korištenjem nacionalnih i EU fondova“  koja će se održati u utorak 19.rujna 2017. godine s početkom u 11 sati u Domu kulture u Kijevu, Bajani 5.

Cilj radionice je da kroz predstavljanje natječaja prihvatljivim korisnicima, predstavimo sve informacije vezane uz apliciranje na mjeru 4. „Ulaganja u fizičku imovinu“ i  mjeru 6. „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“ iz Programa ruralnog razvoja RH:

 • prihvatljivi korisnici,
 • prihvatljivost troškova,
 • iznos potpore,
 • kriteriji odabira,
 • postupak prijave na natječaje,
 • problemi i promjene vezane uz prijavu. 

 

Program radionice 19.09.2017. od 11 do 13h

 • Uvjeti za prijavu na mjeru 4. Ulaganja u fizičku imovinu
  • Podmjera 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva
  • Podmjera 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda
 • Uvjeti za prijavu na mjeru 6. Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja
  • Podmjera 6.1. Potpora mladim poljoprivrednicima
  • Podmjera 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području
  • Podmjera 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
  • Podmjera 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
 • Pitanja i odgovori

Predavač: Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije

 •   POČETAK: 11.09.2017, 12:48h
 •   ZAVRŠETAK: 19.09.2017, 12:48h
 •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2018   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja