Narodnog preporoda 4, 22000 Šibenik   •     + 385 22 217 113   •     rra@rra-sibenik.hr

DMK forum: sve više turističkih proizvoda

Hrvatska ima sve više kvalitetnih turističkih proizvoda, istaknuto je u četvrtak na trećem nacionalnom DMK forum, posvećenom destinacijskom menadžmentu,  koji je u organizaciji Hrvatske turističke zajednice (HTZ) u Zagrebu okupio više od 150 sudionika. Riječ je o forumu o destinacijskim menadžment kompanijama (DMK) i destinacijskim menadžment organizacijama (DMO), što su u praksi turističke agencije i turističke zajednice, a što u sklopu projekta razvoj destinacijskog menadžmenta zadnje tri godine razvija HTZ u suradnji s Ministarstvom turizma i brojnim drugim partnerima iz javnog i privatnog turističkog i drugih sektora.

 

  •   POČETAK: 10.12.2015, 10:54h
  •   ZAVRŠETAK: 10.12.2015, 12:54h
  •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2021 • Razvojna agencija Šibensko-kninske županije • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja