CILJ PROJEKTA je doprinijeti jačanju suradnje hrvatskih i norveških institucija i tvrtki u sektoru marikulture kroz izradu strateškog dokumenta za planiranje i upravljanje sektorom marikulture u Šibensko-kninskoj županiji.

Posebni ciljevi projekta su:

– izraditi kvalitetnu podlogu za planiranje razvoja marikulture u Šibensko-kninskoj županiji te za realizaciju poslovne suradnje između hrvatskih i norveških partnera.

– promovirati potencijale za suradnju između hrvatskih i norveških dionika u sektoru marikulture.

– unaprijediti i promovirati znanje, I&R i iskustvo za održivi razvoj hrvatskog sektora marikulture koristeći norveška iskustva i znanja.

AKTIVNOSTI:

Izrada Studije koja će uključiti analizu stanja, identificirati područja pogodna za marikulturu,   dati zaključke i podloge koji će biti kvalitetna podloga za daljnje prostorno planiranje i projektno planiranje. Proces njene izrade će uključiti širok krug dionika s područja Šibensko-kninske županije, ali i iz Norveške koji će omogućiti prijenos znanja i iskustva.

Javno prezentiranje Studije široj javnosti na području Šibensko-kninske županije i Hrvatske, te zainteresiranim Norveškim dionicima kako bi se promovirale mogućnosti suradnje za razvoj marikulture.

STATUS I TRAJANJE:

Završen. (od 15.09.2016. – 01.04.2017.)

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta je 36.126,00 EUR.

ULOGA RA:

Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije je provoditelj projekta „CODE Aquaculture“ – „Suradnja za razvoj marikulture“ koji se financira sredstvima iz EEA fonda i Norveškog fonda. Partneri na projektu su: CroNoMar i Nofima AS.

PROGRAM / IZVOR FINANCIRANJA:

Norveški fond i EEA fond.