Skladištenje za svinjsko meso

  04.01.2016, 11:45h   •     MEDIAN Admin

Europska komisija je donijela Provedbenu uredbu komisije (EU) 2015/2334. od 14. prosinca 2015. o otvaranju privatnog skladištenja svinjskog mesa i utvrđivanju iznosa potpore unaprijed kojom se omogućava privatno skladištenje svinjskog mesa. Privatno skladištenje je mjera uređenja unutarnjeg tržišta kojom EU želi izbjeći ili ublažiti poremećaje na tržištu sufinanciranjem troškova skladištenja određenog proizvoda. Za potporu su prihvatljive kategorije proizvoda navedene u prilogu Uredbe (EU) br. 2015/2334, a zahtjevi za dodjelu potpore za privatno skladištenje kategorija proizvoda od svinjskog mesa koji su prihvatljivi za potporu mogu se podnositi Agenciji za plaćanje u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju od 4. siječnja 2016. godine. 

Više na linku

Skladištenje za svinjsko meso

 

Copyright © 2012-2022 • Razvojna agencija Šibensko-kninske županije • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja