Raspisan Javni poziv za poticanje samozapošljavanja za pripadnike ranjivih skupina Šibensko-kninske županije

  02.09.2020, 15:00h   •     RA Admin

Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije objavila je danas Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja. Poziv je raspisan u okviru Programa dodjele potpora za samozapošljavanje -  program potpora male vrijednosti čiji je cilj poticanje samozapošljavanja osoba, pripadnika ranjivih skupina, koje žele pokrenuti vlastiti posao na području Šibensko-kninske županije.

Potpore za samozapošljavanje dodjeljuju se iz Projekta „Razvoj partnerskog vijeća za tržište rada Šibensko-kninske županije faza III“ (UP.01.3.1.01.0083) financiranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Odobrene i dodijeljene potpore na temelju ovog javnog poziva smatraju se potporama male vrijednosti.

Potpore iz ovog Javnog poziva ne mogu se dodijeliti za sljedeće namjene:
 • nije moguća dodjela poduzetnicima u sektoru ribarstva i akvakulture koje je obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 104/2000 (članak 1. stavak 1. točke a)-c) Uredbe o potporama male vrijednosti),
 • poduzetnicima koje djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda, te u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda i to u slučajevima kada je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača te stavljenih na tržište od strane predmetne nezaposlene osobe i potpore koje su uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače (članak 1. stavak 1. točke a)-c) Uredbe o potporama male vrijednosti),
 • zabranjena je dodjela za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno nije moguće dodijeliti potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću (članak 1. stavak 1. točke d) Uredbe o potporama male vrijednosti),
 • zabranjuje se dodjela poduzetnicima za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta koji taj prijevoz odobravaju za najamninu ili naknadu (članak 3. stavak 2. Uredbe o potporama male vrijednosti).
Prihvatljivi prijavitelji
Potpore mogu primiti samo punoljetne, nezaposlene osobe s prebivalištem na području Šibensko-kninske županije koje udovoljavaju kriterijima pripadnosti barem jednoj od sljedećih ranjivih skupina:
 • dugotrajno nezaposlene osobe, (mladi do 29 godina koji su nezaposleni iznad 6 mjeseci i osobe starije od 29 godina koje su nezaposlene iznad 12 mjeseci)
 • žene,
 • mladi (do 29 godina),
 • hrvatski branitelji,
 • članovi obitelji smrtno stradalog, zatočenog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
 • članovi obitelji hrvatskih ratnih vojnih invalida,
 • djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida,
 • djeca dragovoljca Domovinskog rata,
 • osobe s invaliditetom,
 • pripadnici nacionalnih manjina,
 • osobe od 50 godina i starije.

Potpora se može odobriti u iznosu do najviše 50.000,00 HRK.

Potpora se može koristiti isključivo za namjenu obavljanja glavne djelatnosti za koju je odobrena, u skladu s podacima navedenim u prijavnoj dokumentaciji.

Sredstva potpore isplaćuju se jednokratno na poslovni račun korisnika u roku od pet (5) radnih dana od potpisa Ugovora o dodjeli potpore male vrijednosti.

Pojedinom korisniku može se dodijeliti samo jedna potpora za samozapošljavanje.

Rok za prijave na javni poziv je 15. rujna 2020. godine do 15 sati.
 
Sva potrebna dokumentacija za prijavu, kao i cijeli Javni poziv dostupan je na sljedećem Linku:
Sve dodatne informacije u vezi s ovim Javnim pozivom te dokumentacijom za podnošenje prijava mogu se dobiti svakog radnoga dana na mail: rra@rra-sibenik.hr.
Raspisan Javni poziv za poticanje samozapošljavanja za pripadnike ranjivih skupina Šibensko-kninske županije

 

Copyright © 2012-2020   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja