Proračun EU-a za 2021.: godišnji proračun usmjeren na europski oporavak

  26.06.2020, 13:01h   •     RA Admin

Europska komisija je predložila proračun EU-a u iznosu od 166,7 milijardi eura za 2021., koji će se dopuniti bespovratnim sredstvima u iznosu od 211 milijardi eura i zajmovima u iznosu od oko 133 milijarde eura u okviru privremenog instrumenta za oporavak Next Generation EU, čija je svrha mobilizirati ulaganja i pokrenuti europsko gospodarstvo. U okviru godišnjeg proračuna i instrumenta Next Generation EU zajedno mobilizirat će se znatna ulaganja u 2021. kako bi se ublažila neposredna gospodarska i socijalna šteta uzrokovana pandemijom koronavirusa, pokrenuo održiv oporavak te zaštitila postojeća i otvorila nova radna mjesta. Proračun je također potpuno u skladu s obvezom ulaganja u budućnost kako bi se ostvarila zelenija, digitalnija i otpornija Europa.Nacrtom proračuna za 2021., dodatno pojačanim instrumentom Next Generation EU, sredstva se usmjeravaju na područja u kojima mogu donijeti najviše koristi, uzimajući u obzir najvažnije potrebe za oporavkom država članica EU-a i naših partnera u svijetu. Financijska sredstva pridonijet će ponovnoj izgradnji i modernizaciji Unije poticanjem zelene i digitalne tranzicije, otvaranjem radnih mjesta i jačanjem uloge Europe u svijetu.

U nacrt proračuna EU-a za 2021. uključeni su rashodi u okviru instrumenta Next Generation EU, koji će se financirati zaduživanjem na tržištima kapitala, i rashodi obuhvaćeni odobrenim sredstvima u okviru gornjih granica dugoročnog proračuna, koji se financiraju iz vlastitih sredstava. U potonjem se slučaju za svaki program predlažu dva iznosa – obveze i plaćanja. „Obveze” se odnose na financiranje koje se može ugovoriti u određenoj godini, a „plaćanja” na stvarno isplaćena novčana sredstva. Predloženi proračun Unije za 2021. iznosi 166,7 milijardi eura u obvezama (9,7 % manje u usporedbi s 2020.) i 163,5 milijardi eura u plaćanjima (0,8 % više u usporedbi s 2020.). To je prvi proračun za EU-27 nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine i isteka prijelaznog razdoblja. Više o proračunu na poveznici.

Izvor: Europska komisija

Proračun EU-a za 2021.: godišnji proračun usmjeren na europski oporavak

 

Copyright © 2012-2020   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja