Projekt TRANSFER - Integrirani modeli upravljanja arheološkim parkovima

  14.12.2020, 21:27h   •     RA Admin

PRIJENOS stručnog znanja u upravljanju arheološkim parkovima unutar Jadransko-Jonske regije uz podršku EU

 

Projekt TRANSFER sufinanciran je europskim transnacionalnim programom ADRION (Interreg V-BAdriatic-Ionian Program) koji promovira suradnju između osam država: Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Grčke, Italije, Crne Gore, Srbije i Slovenije. Cilj programa je podržati inovativno upravljanje između partnerskih zemalja, koristeći njihove prirodne, kulturne i ljudske resurse, te istovremeno poboljšavajući ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju u Jadranskoj i Jonskoj regiji.

 

Projekt TRANSFER predstavlja pionirsku inicijativu u Jadransko-Jonskoj regiji koja je usmjerena na razvoj održivog, participativnog i cjelovitog pristupa u upravljanju arheološkim parkovima i uspostavljanju zajedničkog modela upravljanja. Iako zemlje sudionice imaju različitu političku, zakonodavnu, ekonomsku i unutarnju organizaciju, svima im je zajednički zastarjeli pristup valorizaciji i upravljanju baštinom, nedostatak strateških planova i politika koje uključuju arheološka nalazišta u procesima urbanog i teritorijalnog planiranja.

Stvoreni Model zajedničkog upravljanja testirat će se kroz pilot aktivnosti koje će se provoditi u šest arheoloških parkova koji sudjeluju, tj. Urbs Salvia-Italija, Antigona-Albanija, Ptuj-Slovenija, Dodona-Grčka, Omišalj i Šibenik-Hrvatska. Na području Šibensko-kninske županije, u projektu TRANSFER sudjelovati će 2 arheološka lokaliteta, Velika Mrdakovica i Bribirska Glavica. Lekcije naučene iz Pilot aktivnosti zajedno s participativnim doprinosima lokalnih zajednica i relevantnih dionika koristit će se za konačni pregled Zajedničkog modela upravljanja, kao i za razradu Strategije za održivo očuvanje i valorizaciju arheoloških parkova. Očekivani rok za provedbu svih projektnih aktivnosti i krajnjih rezultata je lipanj 2022.

Kao rezultat toga, TRANSFER će ostalim teritorijima i zajednicama pružiti praktične smjernice za izradu vlastitih planova izvršnog upravljanja arheološkim parkovima, kao i holističku strategiju politike za rješavanje zajedničkog izazova o tome kako valorizirati bogatu baštinu arheoloških područja u održivi način. Transnacionalni pristup zajedničkog razvoja i isprobavanja modela u različitim teritorijalnim kontekstima, uključenih partnerskih zemalja, osigurat će njegovu prenosivost i primjenjivost na druge Adrion i Europske teritorije.

Projektno partnerstvo sastoji se od ukupno 12 institucija iz 6 zemalja Adriona. Partneri su javni akteri iz zemalja sudionica kao sveučilišta, znanstvena, istraživačka tijela zajedno s agencijama i udrugama koje zajednički koordinira voditelj projekta prof. Roberto Perna sa Sveučilišta Macerata (Italija) kao vodeći partner projekta.

Projektni partner u Šibeniku je Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije.

Do sada su zemlje partneri aktivno pridonijele ciljevima projekta pružajući svoje znanje o postojećem stanju web lokacija (razrađena Analiza postojeće situacije), izvještavanjem o dostupnim dobrim praksama u upravljanju, ekonomskim proizvodima i ICT alatima (dostupno na web stranici projekta).

 

Tri temeljna predmeta - upravljanje, ekonomski proizvodi i ICT alati teme su na kojima se temelje međunarodne radne skupine partnera. Svaka se radna skupina bavi razvojem Zajedničkog modela upravljanja na temelju znanja o temeljnim temama, međusobnog iskustva i zajedničkog dijaloga među sudionicima.

 

Za više informacija o projektu TRANSFER posjetite službenu web stranicu https://transfer.adrioninterreg.eu/ ili pratite Facebook i YouTube stranicu za novosti.

Projekt TRANSFER - Integrirani modeli upravljanja arheološkim parkovima

 

Copyright © 2012-2021   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja