Program učinkovitih ljudskih potencijala 2021. - 2027. u e-savjetovanju

  27.06.2022, 09:42h   •     RA Admin

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike uputilo je u postupak e-savjetovanja PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21035

Nacrt prijedloga Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. izrađen je u okviru rada Radne skupine Solidarna Hrvatske, uspostavljene odlukom Nacionalnog koordinacijskog odbora za europske strukturne i investicijske fondove i instrumente EU u RH od 28. listopada 2020. Uz Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije supredsjedatelj navedene radne skupine je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Kao i u ostalim radnim skupinama, tako su i u RS Solidarna Hrvatska imenovani nositelji izrade sadržaja za svaki od odabranih specifičnih ciljeva. Uz Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike nositelji izrade sadržaja su Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo hrvatskih branitelja, Ministarstvo kulture i medija, te Ministarstvo turizma i sporta. Nacrt Programa podupire ispunjenje Cilja politike – uključivija Europa s istaknutijom socijalnom komponentom provedbom europskog stupa socijalnih prava utvrđenih člankom 5. Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. Nacrt Programa obuhvaća aktivnosti iz specifičnih ciljeva predviđenih člankom 4. Uredbe (EU) 2021/1057 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+). Glavni cilj ulaganja i aktivnosti u sklopu Programa je poboljšanje socio- ekonomskih uvjeta u Republici Hrvatskoj, s naglaskom na osobe u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, posebno djecu i ostale ranjive skupine kojima je potrebna podrška i pomoć kroz četiri ključna područja: zapošljavanje i povećanje mobilnosti, socijalno uključivanje, obrazovanje i cjeloživotno učenje te zdravstvena i dugotrajna skrb. Aktivnosti u okviru nacrta Programa definirane su kroz deset odabranih specifičnih ciljeva grupiranih u sljedećih sedam prioriteta: 1. Inkluzivno tržište rada i poticanje zapošljavanja 2. Obrazovanje i cjeloživotno učenje 3. Socijalno uključivanje 4. Zdravstvo 5. Zapošljavanje mladih 6. Socijalne inovacije 7. Materijalna deprivacija.

Savjetovanje je otvoreno do 9.7.2022. godine.

Program učinkovitih ljudskih potencijala 2021. - 2027. u e-savjetovanju

 

Copyright © 2012-2022 • Razvojna agencija Šibensko-kninske županije • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja