Narodnog preporoda 4, 22000 Šibenik   •     + 385 22 217 113   •     rra@rra-sibenik.hr

Program energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra za razdoblje do 2030. na javnom savjetovanju

  22.11.2021, 10:49h   •     RA Admin

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi javno savjetovanje o Nacrtu Programa energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra za razdoblje do 2030. godine. Zainteresirana i stručna javnost može se uključiti do 1. prosinca 2021.

Program je izrađen s ciljem pokretanja sveobuhvatne energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra u Republici Hrvatskoj, pritom osiguravajući zaštitu i očuvanje kulturne baštine. Zaštićene zgrade u smislu Programa mogu se svrstati u dvije kategorije:

  • pojedinačno zaštićena kulturna dobra (pojedinačne građevine i graditeljski sklopovi);
  • zgrade koje se nalaze unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

Program ne obuhvaća zgrade zaštićene kao preventivno zaštićeno kulturno dobro, niti zgrade kao evidentirano dobro. Kroz Program su razvijena tri osnovna pristupa energetskoj obnovi zgrada koje su predmet ovog Programa:

  • pristup sa primjenom pojedinačnih mjera energetske obnove,
  • pristup sa primjenom integralne energetske obnove te
  • pristup sa sveobuhvatnom obnovom.

Kroz svaki od navedenih pristupa obnove primjenom predviđenih mjera potrebno je ostvariti minimalnu uštedu od 20 % godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (Qh,nd) ili minimalnu uštedu od 20 % godišnje primarne energije (Eprim). Prioritet obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra su zgrade s najvišom potrošnjom energije i najvećim potencijalom ostvarenja energetskih ušteda te osobito grupa zgrada koje su oštećene u potresima.

Ukupne potrebe za realizaciju programa energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra iznose 11,43 milijardi kuna u razdoblju do 2030. godine. Navedeni iznos uključuje potrebne investicije u iznosu od 9,13 milijardi kuna te troškove održavanja u iznosu od 2,3 milijardi kuna.
 
Tekst samog Programa dostupan je na linku: Nacrt Programa energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra za razdoblje do 2030.


Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt Programa zaprimaju se do 1. prosinca 2021. godine na adresu e-pošte: energetska.ucinkovitost@mpgi.hr

Program energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra za razdoblje do 2030. na javnom savjetovanju

 

Copyright © 2012-2021 • Razvojna agencija Šibensko-kninske županije • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja