Produženje roka za podnošenje zahtjeva za potporu za uzgoj junica do 1. listopada 2020.

  23.06.2020, 12:50h   •     RA Admin

Obavještavamo zainteresirane podnositelje zahtjeva za potporu za uzgoj junica da je Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o provedbi programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine („Narodne novine“, br. 70/2020) rok za predaju zahtjeva za potporu u 2020. godini produžen do 1. listopada 2020. godine.

Zahtjevi za potporu se podnose putem AGRONET-a, a detaljnije informacije informacije možete pronaći ovdje.

Izvor: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Produženje roka za podnošenje zahtjeva za potporu za uzgoj junica do 1. listopada 2020.

 

Copyright © 2012-2020   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja