Privremena obustava – koćarski ribolov rujan/listopad 2021. i mogućnost financiranja

  14.09.2021, 14:48h   •     RA Admin

Obavještavaju se zainteresirani da će u razdoblju od 20. rujna 2021. godine u 00:00 sati do 19. listopada 2021. godine u 24:00 sata biti proglašena privremena obustava pridnenim povlačnim mrežama – koćama na području ribolovnih zona C, D i E. Iznimno, u ribolovnoj zoni E, sljedeća područja su izuzeta od ograničenja:
–  dio podzone E1 sjeverno od spojnice: rt Grota na otoku Cresu – rt Pelova na otoku Krku
–  podzona E2.

Za navedeno razdoblje postoji mogućnost financiranja prema novoj Uredbi o  Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu, u okviru novoga Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine.

Uvjeti i kriteriji za dodjelu potpore nisu konačni te korisnik koji sudjeluje prihvaća odnosno pristaje na njihove moguće izmjene i/ili dopune.

Konačni uvjeti, kriteriji, način dodjele i izračun potpore će se utvrditi odgovarajućim propisom nakon odobrenja novoga Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine što znači da će se i Odluke o dodjeli kao i Odluke o isplati donositi tek nakon odobrenja gore navedenoga Programa.

Više informacija možete pronaći na poveznici.

Privremena obustava – koćarski ribolov rujan/listopad 2021. i mogućnost financiranja

 

Copyright © 2012-2021   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja