Priprema i provedba integriranih razvojnih prgrama temeljenih na obnovi kulturne baština

  03.12.2015, 10:49h   •     MEDIAN Admin

Dana 3. prosinca 2015. godine objavljena je prva izmjena pojedinih dijelova pripadajuće natječajne dokumentacije Poziva „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ objavljenog 6. studenoga 2015. godine.

 

Izmjena se odnosi na produženje roka za zaprimanje projektnih prijedloga (neovisno o grupi aktivnosti) koji se pomiče sa 6. prosinca 2015. na 8. siječnja 2016. Izmjena je posljedica velikog broja pitanja postavljenih putem e-pošte te tijekom Informativnih radionica, odnosno potrebe da odgovori na iste, u najvećoj mogućoj mjeri, budu raspoloživi potencijalnim prijaviteljima prije mogućnosti podnošenja projektnih prijava. 

VIŠE INFORMACIJA

 Priprema i provedba integriranih razvojnih prgrama temeljenih na obnovi kulturne baština

 

Copyright © 2012-2022 • Razvojna agencija Šibensko-kninske županije • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja