Narodnog preporoda 4, 22000 Šibenik   •     + 385 22 217 113   •     rra@rra-sibenik.hr

Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine : II. IZMJENA POZIVA

  28.01.2016, 10:30h   •     MEDIAN Admin

Dana 28. prosinca 2015. godine objavljena je druga izmjena pojedinih dijelova pripadajuće natječajne dokumentacije Poziva objavljenog 6. studenoga 2015. godine. Izmjena, između ostalog, obuhvaća i produženje roka za zaprimanje projektnih prijedloga (neovisno o grupi aktivnosti) koji se pomiče sa 8. siječnja 2016. na 29. siječnja 2016.

Više informacija potražite ovdje.

Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine : II. IZMJENA POZIVA

 

Copyright © 2012-2021 • Razvojna agencija Šibensko-kninske županije • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja