Prijave za osiguranje akvakulturnih stokova traju do 31. kolovoza 2021.

  11.06.2021, 09:16h   •     RA Admin

Mjera II.13. „Osiguranje akvakulturnih stokova“ namijenjena je uzgajivačima u akvakulturi, a provodi se kroz Operativni program za pomorstvo i ribarstvo za programsko razdoblje 2014. - 2020. godine. Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje premija koje korisnik plaća za police osiguranja. Prijave su u tijeku i traju do 31. kolovoza 2021., a od ove godine omogućena je iznimka za police osiguranja sklopljene nakon 31. kolovoza. 

Police osiguranja trebaju pokrivati rizik od najmanje jedne od okolnosti rizika kao što su: rizik od prirodne nepogode, pojave iznenadnih promjena kvalitete i količine vode, bolesti u akvakulturi, kvarova ili uništenja proizvodnih objekata.

Cilj ove mjere je kroz potporu za financiranje polica osiguranja u akvakulturi potaknuti uzgajivače da osiguravaju svoja uzgajališta i proizvodnju te time umanje rizike od mogućih gubitaka koji mogu biti izrazito značajni i uzrokovati štetu u poslovanju, a za čiju pojavu nije odgovoran gospodarski subjekt.
Ukupno je u okviru ove mjere do sada dodijeljeno 32,8 milijuna kuna javne potpore, a isplaćeno više od 25,5 milijuna kuna.

Pravilnik je dostupan na poveznici. 

Prijave za osiguranje akvakulturnih stokova traju do 31. kolovoza 2021.

 

Copyright © 2012-2021   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja