Pravilnik o provedbi mjere 3 „Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode“

  18.07.2018, 14:30h   •     RA Admin

U Narodnim novinama broj 61/2018 od 11.07.2018. godine objavljen je Pravilnik o provedbi mjere 3 „Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode“, podmjere 3.1. „Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ i podmjere 3.2. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

 

U okviru podmjere 3.1. javna potpora se dodjeljuje za tip operacije 3.1.1 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete.

Prihvatljivi korisnici su aktivni poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, koji po prvi put ulaze ili najdulje 5 godina sudjeluju u:

– sustavu kvalitete za zaštićene oznake izvornosti i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla, sustavu za zajamčeno tradicionalne specijalitete te sustavu neobveznih izraza kvalitete sukladno EU i nacionalnom zakonodavstvu ili nacionalnom sustavu kvalitete ili

– sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje uz ispunjavanje uvjeta da nisu korisnici Mjere 11 – Ekološki uzgoj iz Programa, osim kategorije ekoloških prerađivača i pčelara koji mogu biti korisnici Mjere 11 – Ekološki uzgoj iz Programa.

Prihvatljivi troškovi su:

a) troškovi sudjelovanja u sustavu kvalitete

b) troškovi stručne kontrole i certifikacije ovlaštenog kontrolnog tijela.

Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 15.000 eura, odnosno maksimalno do 3.000 eura godišnje. Intenzitet javne potpore iznosi 100 % ukupno prihvatljivih troškova.

 

U okviru podmjere 3.2 potpora se dodjeljuje za tip operacije 3.2.1 Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja.

Prihvatljivi korisnici su:

a) skupine proizvođača koji sudjeluju u sustavima kvalitete (sustav zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla; sustav zajamčeno tradicionalnog specijaliteta; nacionalnim sustavima kvalitete)

b) udruge ekoloških poljoprivrednih proizvođača čiji su članovi proizvođači uključeni u ekološku proizvodnju u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Prihvatljive aktivnosti i s njima povezani troškovi su:

a) organizacija sajmova, izložbi, manifestacija i drugih namjenskih promotivnih događanja gdje će se promovirati proizvodi iz sustava kvalitete i ekološki poljoprivredni proizvodi

b) sudjelovanja na sajmovima, izložbama, manifestacijama i drugim namjenskim promotivnim događanjima gdje će se promovirati proizvodi iz sustava kvalitete i ekološki poljoprivredni proizvodi

c) organizacija radionica, seminara i konferencija

d) sudjelovanja na radionicama, seminarima i konferencijama

e) izrada promotivnih materijala

f) izrada razvoj i održavanje interaktivne mrežne stranice skupine/udruge namijenjene promoviranju proizvoda iz sustava kvalitete i ekoloških proizvoda

g) zakup oglasnog prostora i

h) informativne i promotivne aktivnosti putem različitih kanala komunikacije, aktivnosti na prodajnim mjestima od nacionalnog ili EU značaja ili kroz HoReCa kanale.

Korisnik će uz Zahtjev za isplatu dostavljati račune za nastale troškove, a iznos javne potpore za iste ne može biti veći od 30.000 eura godišnje. Sveukupni iznos javne potpore po korisniku kroz ovu podmjeru iznosi najviše 100.000 eura u protuvrijednosti u kunama tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020. godine. Intenzitet javne potpore za informativno-promotivne troškove vezane uz proizvode u sustavima kvalitete i ekološke proizvodnje iznosi 70% prihvatljivih troškova.

Izvor: Program ruralnog razvoja

Pravilnik o provedbi mjere 3 „Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode“

 

Copyright © 2012-2019   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja