Narodnog preporoda 4, 22000 Šibenik   •     + 385 22 217 113   •     rra@rra-sibenik.hr

Poziv mladima za uključivanje u aktivnosti projekta "Odluči i kreni"

  06.10.2021, 11:03h   •     RA Admin

Centar za socijalnu inkluziju Šibenik započeo s provedbom projekta "Odluči i kreni". 

Projekt je namijenjen mladim osobama u dobi od 15 do 29 godina, koji su nezaposleni, ne obrazuju se i ne usavršavaju, te nisu u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (neaktivni). 

Projekt je započeo sredinom srpnja 2021. godine i u iduće dvije godine njime će se omogućiti besplatno pohađanje radionica „mekih“ vještina i osobnog poduzetničkog razvoja, osigurati usluge mentorstva i savjetovanja te prema izrađenim individualnim planovima upis verificiranog programa obrazovanja.

Cilj je uključiti najmanje 15 mladih neaktivnih osoba kojima će se u sklopu projekta pružiti podrška prilikom aktivnog uključivanja na tržište rada, raditi na njihovom osobnom i profesionalnom rastu i razvoju i u konačnici, sukladno njihovim individualnim planovima, mogu upisati program obrazovanja/usavršavanja.

Projekt se provodi  u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Područni ured Šibenik, Centrom za socijalnu skrb Šibenik i Centrom za socijalnu skrb Knin koji će aktivno sudjelovati u aktivnostima detektiranja, informiranja i edukacije sudionika.

Ukupna vrijednost projekta je 1.362.480,00 HRK, a financiran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. 

Ovim putem pozivamo sve mlade od 15 do 29 godina, koji su nezaposleni, ne obrazuju i ne usavršavaju niti su u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (neaktivni) da se jave u Centar za socijalnu inkluziju Šibenik gdje će im se u sklopu projekta pružiti besplatna podrška te omogućiti usavršavanje i obrazovanje.

Zainteresirani se mogu javiti na e-mail adresu:

Mail: inkluzija.sibenik@si.t-com.hr ili na broj telefona 022/312 171

Više o projektu i projektnim aktivnostima možete pratiti na :

Poziv mladima za uključivanje u aktivnosti projekta "Odluči i kreni"

 

Copyright © 2012-2021 • Razvojna agencija Šibensko-kninske županije • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja