Porezne olakšice za poduzetnike sa potpomognutih područja i grada Vukovara

  26.01.2016, 10:08h   •     MEDIAN Admin

Zakon o porezu na dobit u članku 28.a i Zakon o porezu na dohodak u članku 55. reguliraju prava na porezne olakšice poreznim obveznicima za samostalno obavljanje djelatnosti.

Porezni obveznici koji djelatnost obavljaju na područjima jedinica lokalne samouprave koje su razvrstane u I. i II. skupinu po stupnju razvijenosti te na području grada Vukovara imaju pravo na poreznu olakšicu poreza na dobit odnosno poreza na dohodak.

Potvrde o pravu na poreznu olakšicu u vidu državne potpore male vrijednosti, na prethodni zahtjev, izdaje Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Pravilnikom o načinu ostvarivanja porezne olakšice za obavljanje djelatnosti na području Grada Vukovara i na potpomognutim područjima određeno je da su obveznici poreza na dobit u obvezi do 15. ožujka tekuće godine podnijeti Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije zahtjev za dodjelom državnih potpora male vrijednosti. Obveznici poreza na dohodak dužni su zahtjev za dodjelom državnih potpora male vrijednosti dostaviti do 28. veljače tekuće godine za prethodnu godinu. Zahtjev se dostavlja na obrascu POOD-PPGV.

Porezne olakšice za poduzetnike sa potpomognutih područja i grada Vukovara

 

Copyright © 2012-2022 • Razvojna agencija Šibensko-kninske županije • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja