Otvorena e-savjetovanja PKK 2021.-2027. i ITP 2021.-2027.

  19.05.2022, 15:37h   •     RA Admin

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU u postupak e-savjetovanja uputilo je:

  1. PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.

Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK 2021.-2027.) postavlja ciljeve i prioritete za učinkovito korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2021.-2027. Glavni cilj podržanih intervencija je ojačati gospodarstvo, poduprijeti digitalnu i zelenu tranziciju, digitalizirati javnu upravu, poboljšati povezanost i mobilnost u cijeloj RH i ojačati kvalitetu života stanovništva. PKK 2021.-2027. provest će se u okviru Kohezijske politike (KP) Europske unije (EU) kroz cilj ulaganja u radna mjesta i rast, te će pridonijeti ispunjenju ciljeva politike 1 do 4 definiranih u članku 4. UZO. PKK 2021.-2027. se temelji na Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. (NRS 2030), najvišem aktu strateškog planiranja koji određuje trenutno stanje, razvojne potencijale, viziju, smjernice razvoja, strateške ciljeve i scenarije razvoja.

Savjetovanje je otvoreno do 1.6.2022. godine te se može pronaći na sljedećem linku: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=20696

  1. INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027.

Integrirani teritorijalni program 2021. - 2027. (ITP) je višefondovski program, a uključuje korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Fonda za pravednu tranziciju (FPT) za rješavanje specifičnih problema i izazova na lokalnoj i regionalnoj razini. ITP će se provoditi u okviru cilja Ulaganje za radna mjesta i rast te će pridonijeti ispunjavanju ciljeva politike 1, 5 i FPT definiranih u članku 4. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Utvrđivanju zajedničkih odredbi EU 2021/1060. U financijskom razdoblju 2014. - 2020. nije postojao program koji se isključivo bavio specifičnim problemima i izazovima na lokalnoj i regionalnoj razini već su se razvojni izazovi regionalne razine pokušali rješavati različitim instrumentima. Na tom tragu, srednjoročno vrednovanje napretka u provedbi Sporazuma o partnerstvu, siječanj 2020. navodi kako je potrebno objavljivati ciljane pozive za određena ili područja određenog stupnja razvoja te zainteresirati potencijalne prijavitelje i razvijati kapacitete potencijalnih korisnika, što će biti implementirano ovim programom.

Savjetovanje je otvoreno do 1.6.2022. godine te se može pronaći na sljedećem linku: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20693

Otvorena e-savjetovanja PKK 2021.-2027. i ITP 2021.-2027.

 

Copyright © 2012-2022 • Razvojna agencija Šibensko-kninske županije • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja