Održana sjednica Partnerskog vijeća Šibensko-kninske županije

  04.12.2017, 10:32h   •     RA Admin

U petak 01. prosinca u gradskoj knjižnici Jurja Šižgorića u Šibeniku održana je konstituirajuća sjednica novog Partnerskog vijeća Šibensko-kninske županije. 

Partnersko vijeće prema svojoj osnovnoj definiciji predstavlja  savjetodavno tijelo sastavljeno od predstavnika javnog, poslovnog i civilnog sektora, odnosno predstavnika tijela državne uprave, jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave, gospodarskih subjekata, znanstvene zajednice, socijalnih partnera i organizacija civilnoga društva. 

Prvo Partnersko vijeće Šibensko-kninske županije osnovano je još u lipnju 2015. godine, a osnovna zadaća mu je bila sukreiranje nove Razvojne strategije Šibensko-kninske županije. Na tad održanoj prvoj sjednici izabrani su i članovi radnih skupina za potrebu izrade Županijske razvojne strategije. Uredbom Vlade RH s kraja 2015. godine pobliže je definirano osnivanje, sastav, djelokrug i način rada partnerskih vijeća za područje županija. Spomenuta Uredba donijela je određene promjene u odnosu na postojeće Partnersko vijeće ŠKŽ te se time stvorila potreba za usklađivanjem sa spomenutom Uredbom. Stoga je konstuiran ovaj saziv Partnerskog vijeća koji broji 35 predstavnika javnog, poslovnog i civilnog sektora. Za predsjednika Partnerskog vijeća izabran je župan Goran Pauk, a za zamjenicu predsjednika izabrana je ravnateljica Razvojne agencije Mira Lepur. 

Zadaća Partnerskog vijeća je da raspravlja i daje mišljenja i prijedloge na razvojne dokumente tijekom njihove pripreme, izrade i provedbe. To se do sada uglavnom odnosilo na izradu i provedbu županijske strategije: novost je da je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) kreiralo Program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za sufinanciranje iz ESI (Europskih strukturnih i investicijskih) fondova koji provodi Razvojna agencija. Partnersko vijeće u tom Programu ima ulogu savjetodavnog tijela koje daje suglasnost na aktivnosti Programa.

Program pripreme lokalnih razvojnih projekata je osmišljen kao potpora jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za prijavu na natječaje koji će se financirati iz ESI fondova. Cilj Programa je pridonijeti bržem društveno-gospodarskom razvoju slabije razvijenih područja Republike Hrvatske pružanjem financijske pomoći u izradi projektne i tehničke dokumentacije za lokalne razvojne projekte koji su prihvatljivi za financiranje iz ESI fondova i koji su utemeljeni na strateškim razvojnim dokumentima. Ukupno raspoloživa sredstva Programa su 120 milijuna kuna, od čega je za područje Šibensko-kninske županije odobreno 3,7 milijuna kuna.

U sklopu Programa objavljen je i Poziv za iskaz interesa za pripremu projektne dokumentacije na koji su se mogle prijaviti jedinice lokalne i područne samouprave s područja Šibensko-kninske županije. Na osnovu tih prijava kreirana je i lista prioriteta zaprimljenih projektnih prijedloga, njih ukupno 9, ukupne vrijednosti više od 3,5 milijuna kuna.

Prihvatljivi projektni prijedlozi lokalnih razvojnih projekata obuhvaćaju ulaganja u:

  1. komunalnu infrastrukturu - nerazvrstane ceste, županijske ceste, nogostupi, klizišta, biciklističke staze, lokalne vodovodne i kanalizacijske mreže, toplovodi, male elektrane, infrastrukturni objekti u svrhu jačanja turističke ponude (šetnice, poučne staze, vidikovci, žičare),
  2. socijalnu infrastrukturu: objekti osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja, objekti predškolskog odgoja, učenički domovi, hospiciji, objekti zdravstvene namjene, domovi umirovljenika, kulturni centri, domovi kulture, vatrogasni domovi i ostali objekti javne namjene koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici.

Partnersko vijeće na ovoj sjednici jednoglasno je odobrilo kandidirane projekte, te se oni sada upućuju u MRFFEU na konačno odobrenje i donošenje odluka o financiranju. Djelatnici Razvojne agencije zaduženi za provedbu Programa i dalje će biti uključeni u aktivnosti provedbe po potpisivanju Odluka o financiranju.

# Dokument: Format: Veličina:
Odluka o osnivanju Partnerskog vijeća pdf 1,015.71 KB
Prijedlog članova Partnerskog vijeća pdf 509.15 KB

 

Copyright © 2012-2021   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja