Održana informativna radionica predstavljanja Programa pripreme lokalnih projekata

  05.10.2017, 15:08h   •     RA Admin

Danas je u prostorijama Razvojne agencije održana informativna radionica sa predstavnicima gradova i općina Šibensko-kninske županije koji su prihvatljivi prijavitelji za prijavu na Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u okviru Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova. Program je ukupne vrijednosti 120 milijuna kuna i provodit će se do kraja 2019. godine.

Poziv je namijenjen svim gradovima i općinama s područja županije osim grada Šibenika, općina Murter-Kornati, Primošten, Rogoznica i Tisno koji prema stupnju razvijenosti spadaju u 4. skupinu jedinica lokalne samouprave čiji je indeks razvijenosti između 100 - 125% prosjeka RH.

Informativne radionice ove vrste su i aktivnost informiranja cjelokupne javnosti, ali i ciljanih skupina koju Razvojna agencija provodi kroz projekt Tehnička pomoć u Šibensko-kninskoj županiji, kojom se nastoji pravovremeno informirati potencijalne prijavitelje te ih animirati na kandidiranje njihovih projektnih ideja na raspoložive pozive i natječaje., a sve s ciljem što ravnomjernijeg regionalnog razvoja.

Cilj Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata je pridonijeti bržem društveno-gospodarskom razvoju najslabije razvijenih područja Hrvatske pružanjem financijske pomoći u izradi projektne dokumentacije za lokalne razvojne projekte utemeljene na strateškim razvojnim dokumentima, a prihvatljive za financiranje iz fondova i programa Europske unije.

Poziv je raspisala Razvojna agencija u suradnji sa MRRFEU 18.rujna 2017.godine  a otvoren je do 30.listopada 2017.godine. Ovaj Poziv je rezultat suradnje MRRFEU i Razvojnih agencija kojim Ministarstvo po prvi puta prenosi svoje ovlasti na Razvojne agencije ali i dodjeljuje i namjenska sredstava za provedbu aktivnosti Programa te izradu nove Nacionalne strategije RH u iznosu od 1.000.000,00 kuna. Razvojna agencija će zaprimati prijave, evaluirati ih te sastavljati Listu prvenstva odabranih projektnih prijedloga te u obliku Izvješća dostavljati u MRRFEU na donošenje konačne odluke. Odabrani korisnici će potom potpisati Ugovore sa Ministarstvom, a Razvojna agencija će ih i dalje pratiti u svojstvu upravljačkog tijela 2. razine te kontrolirati implementaciju projektnih aktivnosti. 

Prihvatljiva područja sufinanciranja putem ovog Poziva su izrada projektne i tehničke dokumentacije za ulaganja u komunalnu (nerazvrstane i županijske ceste, vodovodne i kanalizacijske mreže, toplovodi, elektrane...) i socijalnu infrastrukturu (objekti osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja, predškolskog odgoja, objekti zdravstvene namjene i sl). 

 

 

 

 

Copyright © 2012-2018   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja